Andre aktiviter

Lokale arrangementer i Sandnes

...og samarbeid talenter i byen!

Vi ønsker nye medlemmer og frivillige som ønsker å lage aktiviteter sammen med oss. I år har vi hatt "Acroyoga for nybegynnere" med Norma & Hani. Sandnes sentrum inviterte oss også til å bli på Kremmermarkedet og vi takket selvfølgelig ja.

Vil du hjelpe nye i Sandnes i å bli kjent med byen vår? Bli medlem og sammen kan vi bidra til inkludering og mangfold i Sandnes.