om oss

Styret 2019/2020

Leder: Michelle

HR-ansvarlig: Anushri

Økonomiansvarlig: Anna

Styremedlemmer: Fraser og Usman

Arbeidsleder Norsktrening : Tove 

ADLE lager flerkulturelle møteplasser 

...i Sandnes for å bidra til en bedre hverdag for de som er ny i Norge og for oss som bor i byen vår.

ADLE er en ideell organisasjon basert i Sandnes. All arbeid er frivillig og det er ingen ansatte i organisasjonen. 

Vi er en åpen og nøytral organisasjon som fremmer toleranse og respekt. Av den grunn har vi ingen religiøs eller politisk tilknytning. Vår organisasjon er registrert i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret. Vi jobber for økt inkludering og mangfold i Sandnes.