Vår historie

Vår historie

...... starter med grunnleggeren vår, Michelle R. Østbø, våre venner og de hjelpsomme medarbeidere i Sandnes bibliotek.

ADLE ble til

...fordi det er behov for en møteplass hvor vi kan øve på å snakke norsk, bli bedre kjent med byen og det lokale miljøet. Å lære norsk er nøkkelen til integrering i Norge, og språket er en viktig faktor for livslang læring. Det er mange måter å lære norsk. Norsktrening er et supplement til offentlige norskkurs, og hos oss kan du delta på vår språktrening på tirsdager på Sandnes Biblioteket. Her vil du møte våre hyggelige medlemmer og frivillige fra Sandnes, Stavanger Regionen og hele verden.

For å bidra til inkludering og mangfold lokalt:

  1. har vi norsktrening hvor våre medlemmer og frivillige kan øve i å snakke norsk,

  2. samarbeider vi med Sandnes Kommune og andre lokale aktører for å lage flerkulturelle møteplasser,

  3. utforsker vi kommunikasjon, migrasjon, og ledelse.