VEIVISER 2019

Vi inviterer til heldagskurs i jobbsøking og norsk arbeidsliv. Kursene er i regi av Ellis Culture, ADLE og Sandnes Bibliotek. Prosjektet er sponset av Sandnes Kommune og IMDI, og kjøres ut høsten 2019. Du kan melde deg på et av halvdagskursene, eller begge, slik at det blir et heldagskurs. 

Veien til Arbeid

Heldagskurs med Karin Ellis fra Ellis Culture

Ellis Culture utvikler og holder jobborienterte kurs i kulturforståelse, hvor deltakerne får hjelp med å forstå forventninger og knekke de skjulte kodene i arbeidslivet. Karin er grunnlegger og daglig leder av Ellis Culture. Hun har skrevet bøkene 'Kunsten å arbeide med nordmenn' (eng. utgave: 'Working with Norwegians') og 'Kunsten å søke jobb i Norge' ('Applying for jobs in Norway').

For mer info, besøk https://www.ellisculture.com/

Høsten 2019

onsdag 28.08.2019 & tirsdag 12.11.2019
kl.9.00-16.00 på Sandnes Bibliotek, kurspris totalt er kr. 200

Del 1: Kunsten å søke jobb i Norge

kl. 9.00 - 12.00, kurspris kr.100

Målet for dette kurset er at du som deltaker skal 1) være bedre forberedt når man søker arbeid, 2) lære hva som er spesielt med jobbsøking i Norge, 3) få en bedre forståelse av hva norske arbeidsgivere forventer, og 4) lære om typiske feil som innvandrere ofte gjør ved jobbsøking.

Del 2: Kunsten å arbeide med nordmenn

kl. 13.00 - 16.00, kurspris kr.100

Målet for dette kurset er å bygge en bro mellom kulturer. Her kan du lære om særtrekkene i norsk arbeidsliv, bli bevisst på spilleregler og forventninger på norske arbeidsplasser, og på denne måten redusere misforståelser og kommunikasjonsproblemer.