ADLE

Vi er en ideell organisasjon basert i Sandnes, og jobber for økt inkludering og mangfold. Vi lager flerkulturelle møteplasser og aktiviteter for å bidra til en bedre hverdag for de som er ny i Norge og for oss som bor i byen vår.

Prosjekter 2021

I 2021 og framover ønsker vi at frivillige og medlemmer i ADLE skal fortsette å trives blant samfunnets utfordringer. Vi har nå et økende behov for digitale løsninger både som plattform og måtene vi arbeider på. I år holder vi all aktivitetene digitalt, og samtidig sørge for utvidelse av organisasjonens muligheter, spesielt når det gjelder markedsføring og kompetanseutvikling.


Norsktrening på nett

Kommende arrangement


Snakk norsk!

på Google Meet

Global Tribe

Kommende arrangement

Nettverkbygging


Kompetanseutvikling

I digitale ferdigheter og verktøy, ledelse, organisering, prosjektarbeid, osv. for frivillige

Digitalisering


Vil du være med å utvikle deg selv og samfunnets behov?

ADLE vokser!

Vi trenger stadig engasjerte folk som kan bidra administrativt, og til aktivitetene våre. Vi skal videreutvikle norsktrening digitalt; og framstille flerkulturelle aktiviteter og kompetansemuligheter.

Vi også kjenner til utfordringer med å stille opp fordi vi selv har jobb og familie. Derfor skal vi legge til rette dine behov og ønsker, for at du kan vokse deg personlig og profesjonelt sammen med ADLE.


Registrer eller gi oss en tilbakemelding

Hvem er vi?

ADLE er en ideell organisasjon basert i Sandnes. All arbeid er frivillig og det er ingen ansatte i organisasjonen. Vi er en åpen og nøytral organisasjon som fremmer toleranse og respekt. Av den grunn har vi ingen religiøs eller politisk tilknytning. Vår organisasjon er registrert i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret. Vi jobber for økt inkludering og mangfold i Sandnes.

ADLE Styre 2021

Anushri Misra

Leder

anushri@adle.no

Fiona Danao

Nestleder

fionadanao@adle.no


Priya Rao

Styremedlem

priyarao@adle.no


Fraser Emery

Varamedlem

fraser@adle.no

Følg oss på Facebook! Vi legger ut nyheter, oppdatering og andre informasjon om våre aktiviteter; og raske tilbakemeldinger. Ta kontakt!