ADLE

Vi er en ideell organisasjon som holder til i Sandnes, og jobber for økt inkludering og mangfold. Vi iverksetter flerkulturelle møteplasser og aktiviteter for å bidra til en bedre hverdag til de som er nye i Norge samt vi som bor i byen vår.

Prosjekter


I 2022 og framover er det stort fokus på integreringstiltak for våre frivillige og medlemmer. I tillegg, ser vi at i det siste årene har det vært et økende behov for digitale løsninger, både som plattform og måter vi arbeider på. Sammen med samarbeidspartnere sørger vi for utvidelse av organisasjonens potensialer med modernisering, godt samarbeid, og kompetanseutvikling.

Kaffidrøs

Norsk samtaletrening på nett. Følg med på Facebook for å være med på arrangementet.

Veiviser

Årlig faglig påfyll

Global Tribe

Networking, sosiale treff og faglig påfyll.

Website Development

Utvikling av nettstedet for enklere navigering og bedre kundeopplevelse, kundefokusert innhold, bygge opp organisasjonens digitale identitet, effektiv oppdatering og administrasjon av nettstedet.

Learning and Development

Kurs, trening og lignende arrangementer knyttet til frivilligarbeid, IKT-ferdigheter, styring, ledelse, organisering og prosjektarbeid.

Prosjektstyringsverktøy

Administrering av arbeid i ADLE ved bruk av Airtable som et digitalt styringsverktøy.

Mentorprogram

Et prosjekt i samarbeid med kommune og private aktører, for å tilpasse hver enkeltes behov for å delta i samfunnet og komme i jobb.

Vil du være med på å utvikle deg selv og bidra til samfunnet?

ADLE vokser!

Vi trenger stadig engasjerte folk som kan bidra administrativt, og til aktivitetene våre. Vi skal videreutvikle norsktrening, og framstille flerkulturelle aktiviteter og kompetansemuligheter.

Vi også, kjenner til utfordringer med å stille opp, fordi vi selv har jobb og familie. Derfor skal vi legge til rette dine behov og ønsker, for at du kan utvikle deg personlig og profesjonelt sammen med ADLE.


Registrer deg eller gi oss en tilbakemelding

Hvem er vi?

ADLE er en ideell organisasjon som holder til i Sandnes. Alt arbeid er frivillig og det er ingen ansatte i organisasjonen. Vi er en åpen og nøytral organisasjon som fremmer toleranse og respekt. Av den grunn har vi ingen religiøs eller politisk tilknytning. Vår organisasjon er registrert i Brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret. Vi jobber for økt inkludering og mangfold i Sandnes.

ADLE frivillige 2022

Gerda

Priya 


Angelito

Priyala

Anushri 

Ruhul

Gigi

Anitha

Fraser 

Archana

Fifi

Anna

Følg oss på Facebook! Vi legger ut nyheter og oppdateringer regelmessig.