KURS: KOMMUNIKASJON MELLOM KULTURER 2020

Tilbud om faglig påfyll

Kurs for frivillige på norsktrening og språkkafe i Sandnes og Stavanger-området.

Vi inviterer til faglige og sosiale samlinger denne høsten.


Dette kurset holdes to ganger:

Velg mellom 14. og 15.oktober fra kl.17:00 til 21:00

Det er gratis påmelding til kurset.

Kurset arrangeres med oppmøte. Vi tar forbehold i forbindelse med COVID-19 og følger kommunens retningslinjer. Kurset kan gjøres om til et webinar dersom situasjonen krever det. 


Kursinnhold:

- Kommunikasjon på tverrs av kulturer -

- Erfaringsbasert og praktisk rettet kunnskap -

- Verktøy for å jobbe i flerkulturelle miljø -

Meld inn din interesse for kurset

Fyll ut skjemaet dersom du ønsker å delta på kurset "Kommunikasjon mellom kulturer". Du vil høre fra oss før kursstart.

Kurset "Kommunikasjon mellom kulturer" er et prosjekt sponset av IMDI og Sandnes Kommune.