LÆR NORSK

Hvordan komme i gang med norsk?


Norskopplæring: Norskkurs som du kan ha rett og/eller plikt til i din kommune. Les mer om det her.

Norsktrening: Organisert samtaletrening der innvandrere kan øve seg på å snakke norsk. Les mer om det her. ADLE arrangerer norsktrening på Sandnes Bibliotek på tirsdager.


Nedenfor er en oversikt over tilbydere av norskkurs og muligheter som du kan bruke for å lære norsk i Rogaland. Klikk på navnene til de forskjellige tjenesteyterne for å besøke hjemmesidene deres.


Nyttige nettressurser

Norskprøve - Kompetansenorge.no

Sandnes Bibliotek

Foreninger og lag i Sandnes

Internasjonale organisasjoner i Rogaland

Internasjonal Kulturnettverk


Andre nettsider:

  • norge.no - veiviser for offentlige tjenester på nett
  • ny i norge - nytt og nyttig for deg som er ny i Norge
  • Sandnes Kommune - for deg som bor i Sandnes


Nettressurser for å lære norsk

  • Bildetema - lær nye ord ved hjelp av bilder og ditt morsmål
  • bokmålsordboka
  • lesogskriv.no
  • samfunnskunnskap.no
  • Norskprøve og samfunnskunnskapsprøve
  • Språkrådet
  • Touch metoden - skrivetrening