BLI MED

ADLE ble til

...fordi det er et stort behov for en møteplass hvor lokale innbyggere kan øve på å snakke norsk, bli bedre kjent med byen og det lokale miljøet. Å lære norsk er nøkkelen til integrering i Norge, og språket er en viktig faktor for en livslang læring. ADLE har jobbet med å utvikle norsktrening på Sandnes Bibliotek i mange år. Nå er norsktreningen overført til Sandnes Røde kors.


Nå legger vi til rette norsktrening digitalt, som svar på medlemmenes utfordringer under COVID-19 pandemien. Det er mange måter å lære norsk, og norsktrening er et supplement du kan delta i på våre arrangementer. Her vil du møte de hyggelige medlemmene våre og frivillige fra Sandnes, Stavangerregionen og hele verden.


For å bidra til inkludering og mangfold lokalt:
  • har vi norsktrening hvor medlemmene våre og frivillige kan øve på å snakke norsk
  • samarbeider vi med Sandnes Kommune og andre lokale aktører for å lage flerkulturelle møteplasser
  • utforsker vi kommunikasjon, migrasjon, og ledelse

ER DU INTERESSERT I Å SKAPE LOKALE ARRANGEMENTER I SANDNES

...eller samarbeide med andre talenter i byen?


Vi utfordrer medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere til å lage aktiviteter sammen med oss. Vi har også muligheter til å støtte dere i forskjellige arrangementer ved hjelp av nettverket vårt. 


Kanskje du vil hjelpe de nye i Sandnes til å bli kjent med byen vår? Vil du utvide nettverket ditt eller dele din mat, kultur, kunst eller litteratur til lokale innbyggere? Her er det mange muligheter!

Bli medlem så kan vi sammen bidra til inkludering og mangfold i Sandnes.

BLI EN DEL AV TEAMET

Vi er et flerkulturelt team med forskjellige erfaringer. Sammen har vi mange års erfaring som frivillige, men er også profesjonelle av hver sin art.


Anushri


Fifi


Priya


Fraser

Anushri har bachelor i Økonomi og Litteratur, og har mastergrad i sosialt arbeid. Hun har ca. 10 års erfaring i sosial velferd, forskningsarbeid, ledelse og organisering i India; og har jobbet med internasjonale hjelpeorganisasjoner som UNICEF, CARE India, PLAN India, Ehsaas og Mitra Jyothi Foundation. Hun startet som deltaker i ADLE, og har nå vært i Styret i 4 år. Hun har vært med på å utvikle forskjellige aktiviteter i ADLE, og gir trening/veiledning til norsktrenere. Anushri har et stort nettverk av både medlemmer, frivillige og organisasjoner i Sandnes og Stavanger-området. I tillegg til frivillig innsats i ADLE var hun økonomiansvarlig i Devalayam i Rogaland, en frivillig hinduorganisasjon. I hverdagen er Anushri mor til to småbarn, og jobber fulltid som fagarbeider ved Stangeland skole.
Fiona jobber som helsearbeider, og var operasjonssykepleier i Filippinene. På jobb er hun blant annet veileder, kontakperson for ernæring og ParkinsonNet; og utvikler bedre arbeidsmetoder på sykehjem. Hun har fagskoleutdanning i Kroniske sykdommer, HMS og Project Management. Hun har jobbet som frivillig i ADLE i 5 år, og var med på frivillige humanitære- og medisinske oppdrag i hjemlandet sitt. Hun har også 11 års erfaring som studentleder og -journalist. Utenom er Fiona engasjert i skjønnlitteratur, musikk, design av nettsider og markedsføringsmateriell, infografikk og personlig produktivitetsverktøy.

Priya er utdannet ingeniør og har MBA i India. I fjor ble hun ferdig utdannet i prosjektledelse i Paris. Hun har kompetanse innen HR, programvareutvikling, webdesign, teknisk dokumentasjon og ledelsesarbeid. I tillegg til innsats i Styret i ADLE, er hun også Events Lead i Stavanger for Professional Women's Network (PWN) Norway. Som frivillig jobber hun mye med nettverksbygging, kommunikasjon, webinarer, sosiale medier og administrativt arbeid. I tillegg til disse, er Priya også en danseinstruktør for studenter på Steinerskolen i Stavanger.

Fraser ble utdannet som siviløkonom i Australia i 2009. Han har jobbet mange år i IKT for Mission Australia som implementeringsanalytiker, trener, systems support analyst og systemrådgiver. Videre jobbet han med dataanalyse, strategisk planlegging, prosjektstyring og -utvikling, og forbedringsarbeid av organisasjonens tjenester nasjonalt. Fraser videreutvikler stadig ferdighetene sine, og akkurat nå holder han på med et kurs ved Harvard University Online. Som frivillig har han vært aktiv i forskjellige aktiviteter og organisasjoner i 8 år, og jobbet blant annet som brannvaktmester. I dag er han frivillig, både for Kirkens Bymisjon og ADLE. Han opprettholder en aktiv livsstil. Likedan som med sykling og fjellturer, er han engasjert i å lese og å reise.


BLI PARTNER


Vi samarbeider med lokale aktører som deler vår visjon. Det er alltid en glede å finne samarbeidspartnere som støtter oss i å utvikle gode tilbud og aktiviteter for innbyggerne i Sandnes. Er du vår nye samarbeidspartner? Synes du også at inkludering og mangfold er verdt å satse på?


Vi ser fram til samarbeidet med dere!Våre samarbeidspartnere: