BLI MED

ADLE ble til

...fordi det er et stort behov for en møteplass hvor lokale innbyggere kan øve på å snakke norsk, bli bedre kjent med byen og det lokale miljøet. Å lære norsk er nøkkelen til integrering i Norge, og språket er en viktig faktor for livslang læring. ADLE har jobbet med å utvikle norkstrening på Sandnes Bibliotek i mange år. Nå er norsktrening overført til Sandnes Røde kors.

Nå legger vi til rette norsktrening digitalt, som svar på medlemmenes utfordringer under COVID-19 pandemien. Det er mange måter å lære norsk; og norsktrening er et supplement du kan delta i på våre arrangementer. Her vil du møte våre hyggelige medlemmer og frivillige fra Sandnes, Stavanger Regionen og hele verden.

For å bidra til inkludering og mangfold lokalt:
  • har vi norsktrening hvor våre medlemmer og frivillige kan øve i å snakke norsk,
  • samarbeider vi med Sandnes Kommune og andre lokale aktører for å lage flerkulturelle møteplasser,
  • utforsker vi kommunikasjon, migrasjon, og ledelse.

ER DU INTERESSERT I Å UTVIKLE LOKALE ARRANGEMENTER I SANDNES

...eller samarbeide med andre talenter i byen?


Vi utfordrer medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere å lage aktiviteter sammen med oss. Vi har også muligheter å støtte dere i forskjellige arrangementer ved hjelp av våre nettverk. 


Kanskje du vil hjelpe de nye i Sandnes å bli kjent med byen vår? Vil du utvide ditt nettverk eller; prestere din mat, kultur, kunst eller literatur til lokale innbyggere? Her er det mange muligheter!

Bli medlem og sammen kan vi bidra til inkludering og mangfold i Sandnes.

BLI EN DEL AV TEAMET

Vi er et flerkulturelle team med forskjellige erfaringer. Sammen har vi mange års erfaring som frivillige, men er også profesjonelle av sin egen art.


Anushri


Fifi


Priya


Fraser

Anushri har bachelor i Økonomi og Litteratur, og har mastergrad i sosialt arbeid. Hun har ca. 10 års erfaring i sosial velferd, forskningsarbeid, ledelse og organisering i India; og jobbet med internasjonale hjelpeorganisasjoner som UNICEF, CARE India, PLAN India, Ehsaas og Mitra Jyothi Foundation. Hun startet som deltaker i ADLE, og har nå vært i Styre i 4 år. Hun har vært med på å utvikle forskjellige aktiviteter i ADLE, og holder trening/veiledning til norsktrenere. Anushri har et stort nettverk av både medlemmer, frivillige og organisasjoner i Sandnes og Stavanger-område. I tillegg til frivillig innsats i ADLE var hun økonomiansvarlig i Devalayam i Rogaland, en frivillig hinduorganisasjon. Til hverdag er Anushri mor til to småbarn, og jobber fulltid som fagarbeider ved Stangeland skole.Fiona jobber som helsearbeider, og var operasjonssykepleier i Filippinene. I år blir hun ferdig utdannet ved AOF HMS Fagskole. Som frivillig har hun jobbet i ADLE i 4 år, og har vært med på frivillige humanitære- og medisinske oppdrag i hjemlandet sitt. Hun har 11 års erfaring som studentleder og journalist; og enda flere år med prosjektarbeid. Hun er engasjert i organisasjonsstyring; innovasjon; design av nettsider og markedsføringmateriell; infografikk og; digitale produktivitetsverktøy. Fiona har vært med på å utvikle norsktrening på Sandnes bibliotek med å lage aktiviteter som utfordrer aktivt deltakelse; og har laget samtale kort og materialer som er brukt til norsktrening.

Priya er utdannet ingeniør og har MBA i India. I fjor ble hun ferdig utdannet i prosjektledelse i Paris. Hun har samlende kompetanse innen HR, programvareutvikling, webdesign, teknisk dokumentasjon og ledelsesarbeid. I tillegg til innsats som Styre i ADLE er hun også Events Lead i Stavanger for Professional Women's Network (PWN) Norway. Som frivillig jobber hun mye med nettverksbygging, kommunikasjon, webinarer, sosiale medier og administrativt arbeid. I tillegg til disse er Priya også en dansinstruktør for studenter på Steinerskolen i Stavanger.

Fraser er utdannet siviløkonom i Australia i 2009. Han har jobbet i mange år i IKT for Mission Australia som implementeringsanalytiker, trener, systems support analyst og systemrådgiver. Videre jobbet han med dataanalyse, strategisk planlegging, prosjektstyring og -utvikling, og forbedringsarbeid av organisasjonens tjenester nasjonalt. Fraser utvikler sine ferdigheter stadig, og akkurat nå holder med på et kurs ved Harvard University Online. Som frivillig har han vært aktiv i forskjellige aktiviteter og organisasjoner i 8 år, og jobbet blant annet som brannvaktmester. I dag er han frivillig, både for Kirkensbymisjon og ADLE. Han holder en aktiv livsstil. Likedan som sykling og fjellturer er han engasjert med å lese og å reise.


BLI PARTNER


Vi samarbeider med lokale aktører som deler vår visjon. Det er alltid en glede å finne samarbeidspartnere som støtter oss i med å utvikle gode tilbud og aktiviteter for innbyggerne i Sandnes. Er du vår ny samarbeidspartner? Synes du også at inkludering og mangfold er verdt å satse på?


Vi ser fram til samarbeidet med dere!Våre samarbeidspartnere: